Tag: Puisi

PUISI MATEMATIKA

SAHABAT Sahabat  . . . Kau bilangan real yang ku suka alas dari itu ialah kepercayaan hubungan yang bagaikan lingkaran, dimana kitalah diameternya dan membuat kita saling terhubung Sahabat . . . Kau bak program
Read More

Puisi Dhee Shinzy Y

Selamat Malam. Puisi adalah ungkapan jiwa dan perasaan, puisi adalah jeritan bathin, Puisi adalah coretan-coretan penuh makna. diantara artikel-artikel saya yang membahas tentang puisi adalah : Jenis-Jenis Puisi
Read More

Hakikat Puisi Romansa

Puisi pada hakikatnya adalah satu pernyataan perasaan dan pandangan hidup seorang penyair yang memandang sesuatu peristiwa alam dengan ketajaman perasaannya. Perasaan yang tajam inilah yang menggetar rasa hatinya,
Read More

Pengertian Puisi Romansa

Setelah sebelumnya saya memberikan gambaran tentang Unsur-Unsur Puisi, Jenis-Jenis Puisi, dan Pengertian Diksi dan bahasan-bahasan lainnya, sekarang saya akan sedikit membahas tentang Pengertian Puisi Romansa.  Beberapa ahli menuturkan
Read More